Göngyöleg begyűjtés

GÖNGYÖLEG BEGYŰJTÉS

A CSEBER Nonprofit Kft. feladata, az üres növényvédő szeres göngyölegek visszagyűjtésének, hasznosításának, ártalmatlanításának koordinálása. A KFT alapító tulajdonosai lényegében minden magyar és külföldi növényvédő szer gyártó és vetőmag előállító cégek.

2003. szeptemberében megjelent 103/2003. sz. – Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok visszagyűjtését szabályozó – FVM rendelet szerint, a mezőgazdasági termelő saját felhasználásából származó csomagolóeszköz hulladékát (műanyag kanna, vetőmagos zsák), saját járművével minden külön engedély nélkül visszaszállíthatja a hozzá legközelebb eső gyűjtőhelyre.

A Devecseri Agrokémiai Kft. a CSEBER Nonprofit Kft. szerződött partnere, így telephelyünkön az üres, háromszor kimosott növényvédő szeres göngyöleget – évente egyszer, előre meghirdetett időszakban – átvesszük, az átvételről elismervényt állítunk ki, amellyel a termelő igazolni tudja, hogy a törvényben előírt kötelezettségének eleget tett.

A CSEBER Nonprofit Kft. nem áll szerződéses kapcsolatban a kizárólag műtrágya gyártó-forgalmazó cégekkel, így az általuk forgalomba hozott műtrágyás zsákokat és kannákat nem áll módunkban gyűjteni.

A növényvédő szerekhez nem sorolható, egyéb termékek göngyölegének átvételével kapcsolatos kérdéseivel, kérjük forduljon üzletkötőinkhez, illetve a termék gyártójának képviselőjéhez.

Kapcsolat